• Zwroty i reklamacje

Zwroty w sklepie internetowym

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby odstąpić od umowy, klient musi złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na piśmie lub w innej formie, w której klient wyrazi swoją wolę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko klienta
  • adres klienta
  • numer zamówienia
  • data otrzymania towaru
  • żądanie klienta dotyczące sposobu zwrotu towaru (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na przykład w formie listu poleconego wysłanego na adres siedziby sprzedawcy, a także w formie elektronicznej przesłanej na adres e-mail sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient zobowiązany jest do odesłania towaru do sprzedawcy na własny koszt. Towar należy odesłać na adres siedziby sprzedawcy. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, nieużywanym, nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków, sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru i nie zwrócić klientowi dokonanych przez niego płatności.

Reklamacje w sklepie internetowym

W przypadku stwierdzenia wady towaru, klient ma prawo złożyć sprzedawcy reklamację. Reklamacja może zostać złożona na piśmie lub w innej formie, w której klient wyrazi swoją wolę. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko klienta
  • adres klienta
  • numer zamówienia
  • opis wady towaru

Reklamację można złożyć na przykład w formie listu poleconego wysłanego na adres siedziby sprzedawcy, a także w formie elektronicznej przesłanej na adres e-mail sprzedawcy.

Sprzedawca jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sprzedawca jest obowiązany do usunięcia wady towaru lub wymiany towaru na nowy.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, klient może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.