• Regulamin

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym prowadzonym przez:

Armateka Sp. z o.o.
Atłasowa 21/2
15-680 Białystok

966-214-51-56
387587011

biuro@armateka.pl

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem [adres strony internetowej].
 2. Sklep internetowy przeznaczony jest dla klientów indywidualnych oraz firm.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym jest akceptacja regulaminu przez klienta.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce "Regulamin".

Definicje

 1. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu towarów lub usług w sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [nazwa firmy].
 3. Towar jest rzeczą lub usługą oferowaną przez sprzedawcę w sklepie internetowym.
 4. Umowa sprzedaży jest umową cywilnoprawną zawieraną między sprzedawcą a klientem w wyniku złożenia przez klienta zamówienia na towar w sklepie internetowym.
 5. Zamówieniem jest oświadczenie woli klienta wyrażone w formularzu zamówienia na stronie internetowej sklepu internetowego.

Opis sprzedawanych produktów lub świadczonych usług:

       1. Szczegółowy opis towarów jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce "Oferta".

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Klienci mogą korzystać ze sklepu internetowego w celu przeglądania oferty, składania zamówień oraz dokonywania zakupów.
 2. Zamówienia mogą być składane przez klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Aby złożyć zamówienie, klient musi wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego.
 4. W formularzu zamówienia klient podaje następujące dane:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres dostawy
 • Sposób płatności
 1. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 2. Sprzedawca przesyła klientowi e-mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane w terminie 2-3 dni roboczych od dnia ich przyjęcia.

Informacja o metodach płatności w sklepie internetowym

 1. Klient może dokonać płatności za towary zakupione w sklepie internetowym w następujący sposób:
 • Przelewem na konto bankowe sprzedawcy
 • Kartą płatniczą
 • Za pobraniem

Informacje o kosztach i sposobach dostawy towaru w sklepie internetowym

 1. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz wielkości zamówienia.
 2. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy towaru:
 • Przesyłka kurierska
 • Paczkomat InPost
 1. Koszty dostawy towaru w zależności od wybranego sposobu dostawy przedstawiają się następująco:
 • Przesyłka kurierska - 15 zł
 • Paczkomat InPost - 12 zł

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Aby odstąpić od umowy, klient musi złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na piśmie lub w innej formie, w której klient wyrazi swoją wolę.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od